Hemrex

Detta projekt handlade om att sätta upp ett nätverk åt kunden för i huvudsak intern kommunikation och synkronisering mellan dator, smartphone samt surfplatta. Dessutom skapades digitala formulär för att ha med ut på kundbesök med möjlighet till att teckna avtal med underskrift direkt på surfplattans skärm.